Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1939 r.

Spis dzienników
Nr dziennikaSpis treściPozycje
100Spis treści Dziennika Ustaw nr 100 z roku 19391000, 1001, 1002,
101Spis treści Dziennika Ustaw nr 101 z roku 19391003, 1004, 1005,
102Spis treści Dziennika Ustaw nr 102 z roku 19391006,
103Spis treści Dziennika Ustaw nr 103 z roku 19391007,
104Spis treści Dziennika Ustaw nr 104 z roku 19391008,
105Spis treści Dziennika Ustaw nr 105 z roku 19391009,