Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1940 r.

Nr 13

Zawiera aktów: 11.
Spis aktów
PozycjaTytuł
35Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1940 r. o zastępczych dokumentach i adnotacjach stanu cywilnego
36Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 września 1940 r. o zaprzestaniu pobierania opłat stemplowych i sądowych w sprawach dotyczących polskich statków handlowych morskich
37Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1940 r. o utworzeniu urzędu Ministra Informacji i Dokumentacji
38Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 września 1940 r. o wprowadzeniu nazwy "Minister Pracy i Opieki Społecznej" oraz "Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej"
39Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 26 sierpnia 1940 r. wydane w prozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o kwalifikacjiach oficerów w polskiej marynarce handlowej
40Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 1940 r. wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych i Skarbu o opłatach za wystawianie zastępczych dokumentów i dokonywanie zastępczych adnotacji stanu cywilnego
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 czerwca 1940 r. o upoważnieniu Naczelnego Wodza do stosowania w czasie wojny prawa łaski
Część IIDział Urzędowy. Ustanowienie Kuratora dla zastępowania oraz obrony praw i interesów twórców oraz innych osób, którym służą prawa autorskie
Część IIDział Nieurzędowy. Wezwanie Ministerstwa Sprawiedliwości skierowane do prawników polskich przebywających zagranicą
Część IIDział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta R. P . Władysława Raczkiewicza wygłoszone w jednym z obozów polskich w Szkocji dnia 1 września b. r.
Część IIDział Nieurzędowy. Rozkaz Naczelnego Wodza do polskich wojsk lądowych, sił powietrznych i marynarki wojennej