Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 stycznia 1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej

TytułObwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 lutego 1940 r. w sprawie sprostowania omyłki w tekście dekretu prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 stycznia 1940 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. w brzmieniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
Data ogłoszenia1940-02-20
Rok1940
Numer3
Pozycja7
Pobierz plik1940-02-20_nr3_0007.pdf