Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 lutego 1942 r. o zatwierdzeniu zmiany Regulaminu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
    Dział Urzędowy. Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 marca 1942 r. o instytucjach (towarzystwach) klasyfikacyjnych, których zaświadczenia będą uwzględniane przy inspekcji statków, i które są uprawnione do obliczania wolnej burty statku
    Dział Urzędowy. Obwieszczenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 24 marca 1942 r. o państwach sojuszniczych i neutralnych które wydały przepisy odbiegające od przepisów międzynarodowej konwencji o liniach ładunkowych z dnia 5 lipca 1930 r.
    Dział Nieurzędowy. Z rejestru Polskich Statków Handlowych Morskich
Rok1942
Numer3
Pobierz plik1942-03-24_nr3_II.pdf