Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 25 marca 1942 r. w sprawie wykonania budżetu na rok 1942 w okresie od dnia 21 marca 1942 r. do 30 kwietnia 1942 r.
    Dział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 maja 1942 r. w sprawie wykonania budżetu na rok 1942 w okresie od dnia 30 kwietnia 1942 r. do 31 maja 1942 r.
    Dział Urzędowy. Obwieszczenie Ministra Skarbu z dnia 20 kwietnia 1942 r. w sprawie oprocentowania Biletów Skarbowych Serii W IV
Rok1942
Numer4
Pobierz plik1942-05-15_nr4_II.pdf