Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1943 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 1943 r. o zmianie tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych

TytułObwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 1943 r. o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 1943 r. o zmianie tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych
Data ogłoszenia1943-10-22
Rok1943
Numer10
Pozycja29
Pobierz plik1943-10-22_nr10_0029.pdf