Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Rozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych z dnia 10 listopada 1943 r. w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany opłat konsularnych

TytułRozporządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych z dnia 10 listopada 1943 r. w porozumieniu z Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Skarbu, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany opłat konsularnych
Data ogłoszenia1943-12-20
Rok1943
Numer12
Pozycja39
Pobierz plik1943-12-20_nr12_0039.pdf