Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1943 r.

Nr 8

Zawiera aktów: 22.
Spis aktów
PozycjaTytuł
19Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1943 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r.
20Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 lipca 1943 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r.
Część IIDział Urzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1943 r. o nadaniu orderu "Orła Białego"
Część IIDział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1943 r. o uczczeniu zasług Generała Sikorskiego
Część IIDział Nieurzędowy. Zgon Prezesa Rady Ministrów i Naczelnego Wodza ś.p. Generała Władysława Sikorskiego
Część IIDział Nieurzędowy. Posiedzenie Rady Ministrów w dniu 5 lipca 1943 r.
Część IIDział Nieurzędowy. Rozkaz Ministra Obrony Narodowej i p.o. Naczelnego Wodza do Sił Zbrojnych Nr. 5
Część IIDział Nieurzędowy. Msza żałobna za duszę ś.p. Generała Sikorskiego w dniu 6 lipca 1943 r. w Kościele Polskim w Londynie
Część IIDział Nieurzędowy. Protokół z LXXXIV posiedzenia Rady Narodowej R.P. w dniu 6 VII. 43 r. GODZ.12.15 w Londynie (Posiedzenie żałobne)
Część IIDział Nieurzędowy. Z Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
Część IIDział Nieurzędowy. Uroczystości żałobne w Gibraltarze i Plymouth
Część IIDział Nieurzędowy. Przybycie zwłok ś.p. Generała Sikorskiego do Londynu
Część IIDział Nieurzędowy. Rozkaz Naczelnego Wodza do Sił Zbrojnych Nr. 8
Część IIDział Nieurzędowy. Dekoracja przez Prezydenta Rzeczypospolitej trumny ś.p. Generała Sikorskiego orderem "Orła Białego"
Część IIDział Nieurzędowy. Wyprowadzenie zwłok ś.p. Generała Sikorskiego do Katedry Westminsterskiej
Część IIDział Nieurzędowy. Zaprzysiężenie nowego Rządu
Część IIDział Nieurzędowy. Uroczyste Nabożeństwo żałobne w Katedrze Westminsterskiej w dniu 13 lipca 1943 r.
Część IIDział Nieurzędowy. Uroczystości pogrzebowe w Newark w dniu 16 lipca 1943 r.
Część IIDział Nieurzędowy. Orędzie Premiera Winstona Churchilla do Polaków