Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1943 r.

Nr 9

Zawiera aktów: 14.
Spis aktów
PozycjaTytuł
21Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 sierpnia 1943 r. o wydatkach na Polskie Siły Zbrojne na okres od 1 sierpnia do 31 sierpnia 1943 r.
22Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 września 1943 r. o zmianie ustawy z dnia 17 marca 1933 r. o rozporządzeniach ostatniej woli osób wojskowych
23Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 września 1943 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 1 kwietnia 1943 r. o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1943 r.
24Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 1943 r. o zmianie tabeli stanowisk dla władz, urzędów, zakładów i instytucyj państwowych
25Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 września 1943 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości o pełnieniu przez konsulów czynności notariuszów
Część IIDział Urzędowy. Zwolnienia z urzędów członków Rady Narodowej
Część IIDział Urzędowy. Mianowanie Podsekretarzy Stanu
Część IIDział Urzędowy. Powierzenie zastępstwa Prezesa Rady Ministrów
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi z dnia 15 września 1943 r. o Rezerwie Marynarki Handlowej
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 września 1943 r. w sprawie utworzenia Seminarium dla osób posiadających ustawowe warunki do aplikacji sądowej
Część IIDział Urzędowy. Obwieszczenie Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi z dnia 14 września 1943 r. w sprawie wyznaczenia biegłych szacunkowych (valuers) dla ustalania wartości statków
Część IIDział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej wygłoszone przez radio londyńskie w dniu 1 września 1943 roku
Część IIDział Nieurzędowy. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów St. Mikołajczyka do Kraju w dniu 31 sierpnia 1943 roku
Część IIDział Nieurzędowy. Z Kancelarii Cywilnej Prezydenta R.P. (Wymiana depesz z okazji czwartej rocznicy wybuchu wojny)