Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1944 r. o uposażeniu i żołdzie w Siłach Powietrznych oraz w Pomocniczej Służbie Lotniczej Kobiet
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 1944 r. o dodatkowych należnościach i świadczeniach w Siłach Powietrznych i w Pomocniczej Służbie Lotniczej Kobiet
  Dział Urzędowy. Mianowania Członków Rady Narodowej
  Dział Urzędowy. Mianowania i zwolnienia Podsekretarzy Stanu
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego  Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Bronzowego  Krzyża Zasługi
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie noworoczne Prezydenta Rzeczypospolitej wygłoszone przez radio londyńskie w dniu 31 grudnia 1944 roku
  Dział Nieurzędowy. Komunikaty Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
Rok1945
Numer1
Pobierz plik1945-02-28_nr1_II.pdf