Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o powszechnym obowiązku wojskowym osób uznanych za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej, a znajdujących się w stanach faktycznych Sił Zbrojnych poza granicami Państwa.

TytułDekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o powszechnym obowiązku wojskowym osób uznanych za zupełnie niezdolnych do służby wojskowej, a znajdujących się w stanach faktycznych Sił Zbrojnych poza granicami Państwa.
Data ogłoszenia1945-07-05
Rok1945
Numer11
Pozycja41
Pobierz plik1945-07-05_Nr11_0041.pdf