Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1945 r.

Nr 9

Zawiera aktów: 14.
Spis aktów
PozycjaTytuł
23Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 maja 1945 r. o upoważnieniu Rady Ministrów do wydawania zarządzeń określających należności z tytułu zwrotu kosztów podróży osób wezwanych przez władze państwowe
24Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 maja 1945 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 grudnia 1943 r. o wydatkach i dochodach państwowych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1944 r.
25Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1945 r. o zmianie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 12 marca 1937 r. o służbie wojskowej oficerów
26Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o powojennym urlopie dla marynarzy Polskiej Marynarki Handlowej
27Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o Medalu Lotniczym
28Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o Medalu Morskim
29Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o Medalu Wojska
30Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o Medalu Morskim Polskiej Marynarki Handlowej
31Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1945 r. w sprawie wysokości składki za ubezpieczenie od ryzyka wojennego
32Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie prawomocności orzeczeń o zupełnej niezgodności do służby wojskowej osób pełniących czynną służbę wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej
33Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 1945 r. o zwalnianiu z czynnej służby wojskowej osób, podlegających demobilizacji na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 czerwca 1945 r. o częściowej demobilizacji
34Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 czerwca 1945 r. o zwalnianiu z czynnej służby wojskowej ochotników, obywateli państw obcych
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 lipca 1945 r. o rozszerzeniu częściowej demobilizacji
Część IIDział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej do Narodu z dnia 29 czerwca 1945 r.