Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie prawomocności orzeczeń o zupełnej niezgodności do służby wojskowej osób pełniących czynną służbę wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej

TytułRozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 maja 1945 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Zagranicznych w sprawie prawomocności orzeczeń o zupełnej niezgodności do służby wojskowej osób pełniących czynną służbę wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej
Data ogłoszenia1945-07-04
Rok1945
Numer9
Pozycja32
Pobierz plik1945-07-04_nr9_0032.pdf