Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zwolnienie i mianowanie Prezesa Rady Ministrów
  Dział Urzędowy. Zwolnienia i mianowania Ministrów
  Dział Urzędowy. Odwołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
  Dział Urzędowy. Zwolnienie Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli
  Dział Urzędowy. Mianowanie Wiceprezesa Najwyższej Izby kontroli
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta R.P.
Rok1949
Numer1
Pobierz plik1949-04-30_nr1_II.pdf