Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 sierpnia 1950 r. o nadaniu orderu "Orła Białego"
  Dział Urzędowy. Powierzenie obowiązków Prezesa Rady Ministrów
  Dział Urzędowy. Powierzenie kierownictwa Ministerstwa Skarbu i Ministerstwa Sprawiedliwości
  Dział Nieurzędowy. Zgon Prezesa Rady Ministrów ś.p. Tadeusza Tomaszewskiego
  Dział Nieurzędowy. Żałobne posiedzenie Rady Ministrów
  Dział Nieurzędowy. Żałobne posiedzenie Rady Narodowej R.P.
  Dział Nieurzędowy. Dekoracja trumny ś.p. Tadeusza Tomaszewskiego orderem "Orła Białego"
  Dział Nieurzędowy. Nabożeństwo żałobne
  Dział Nieurzędowy. Pogrzeb
Rok1950
Numer1
Pobierz plik1950-08-21_nr1_II.pdf