Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Urzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 września 1950 r.
    Dział Urzędowy. Mianowanie Prezesa Rady Ministrów
    Dział Urzędowy. Zwolnienia i mianowania Ministrów
    Dział Urzędowy. Zwolnienia członków Rady Narodowej R.P.
    Dział Nieurzędowy. Komunikaty Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej w związku z przesileniem rządowym po śmierci ś.p. Premiera Tadeusza Tomaszewskiego oraz z powołaniem nowego Rządu R.P. (Przyjęcia i konsultacje - Wymiana listów między Prezydentem Rzeczypospolitej a profesorem dr. H. Paszkiewiczem - Mianowanie i zaprzysiężenie nowego Rządu).
Rok1950
Numer3
Pobierz plik1950-09-27_nr3_II.pdf