Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1954 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzenia Ministerstwa dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie

TytułDekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 maja 1954 r. w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 czerwca 1949 r. o utworzenia Ministerstwa dla Spraw Obywateli Polskich na Obczyźnie
Data ogłoszenia1954-05-29
Rok1954
Numer4
Pozycja5
Pobierz plik1954-05-29_nr4_0005.pdf