Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Urzędowy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1954 r. w sprawie Kalendarza czynności wyborczych w wyborach do Rady Rzeczypospolitej Polskiej
    Dział Urzędowy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1954 r. w sprawie pouczenia o trybie głosowania do Rady Rzeczypospolitej Polskiej
    Dział Urzędowy. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1954 r. w sprawie określenia dowodów wystarczajacych dla stwierdzenia prawa wybierania i wybieralności do Rady Rzeczypospolitej Polskiej na terenie wielkobrytyjskiej strefy wyborczej
    Dział Urzędowy. Zwolnienie Głównego Komisarza Wyborczego
    Dział Urzędowy. Mianowanie Głównego Komisarza Wyborczego
Rok1954
Numer6
Pobierz plik1954-07-14_nr6_II.pdf