Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1956 r.

Nr 3

Zawiera aktów: 11.
Spis aktów
PozycjaTytuł
1Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1956 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, chorągwiach i pieczęciach przez dodanie Krzyża w Koronie
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1956 r. o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
Część IIDział Urzędowy. Zmiana Regulaminu Rady Rzeczypospolitej Polskiej - Uchwała Rady Rzeczypospolitej Polskiej powzięta na 5 posiedzeniu 3 sesji w dniu 14 lipca 1956 r. o zmianie art. 50 Regulaminu Rady R.P.
Część IIDział Urzędowy. Mianowanie Przewodniczącego i Członków Wydziału Oświaty i Wychowania Polaków w Wielkiej Brytanii
Część IIDział Urzędowy. Odwołanie Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego R.P. przy Rządzie Republiki Libanu
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Orderu "Odrodzenia Polski"
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebnego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
Część IIDział Nieurzędowy. Ogłoszenie o zmianie nazwiska
Część IIDział Nieurzędowy. Uzasadnienie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach przez dodanie Krzyża w Koronie