Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 października 1956 r. o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Zmiana Regulaminu Rady Rzeczypospolitej Polskiej - Uchwała Rady Rzeczypospolitej Polskiej powzięta na 5 posiedzeniu 3 sesji w dniu 14 lipca 1956 r. o zmianie art. 50 Regulaminu Rady R.P.
  Dział Urzędowy. Mianowanie Przewodniczącego i Członków Wydziału Oświaty i Wychowania Polaków w Wielkiej Brytanii
  Dział Urzędowy. Odwołanie Posła Nadzwyczajnego i Ministra Pełnomocnego R.P. przy Rządzie Republiki Libanu
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebnego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
  Dział Nieurzędowy. Ogłoszenie o zmianie nazwiska
  Dział Nieurzędowy. Uzasadnienie dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz oznakach, chorągwiach i pieczęciach przez dodanie Krzyża w Koronie
Rok1956
Numer3
Pobierz plik1956-12-08_nr3_II.pdf