Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 sierpnia 1958 r. o wyborach do Rady Rzeczypospolitej Polskiej w strefach Stanów Zjednoczonych i Kanadyjskiej
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1958 r. o powołaniu członków Kapituły orderu „Odrodzenia Polski”
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1958 r. o zwolnieniu Zastępcy Głównego Komisarza Wyborczego
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1958 r. o mianowaniu Głównego Komisarza Wyborczego i Zastępcy Głównego Komisarza Wybiorczego
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 września 1958 r. o powołaniu członka Głównej Komisji Rozjemczej
Rok1958
Numer6
Pobierz plik1958-09-19_nr6_II.pdf