Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1959 r. o powołaniu członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 marca 1959 r. o powołaniu członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej ze strefy Włoskiej
    Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1959 r. o zatwierdzeniu regulaminu Rady Rzeczypospolitej Polskiej
    Dział Urzędowy. Zatwierdzenie przez Ministra Wyznań Religijnych, Oświaty i Kultury powołania doc. dr. Jana KRUSZYŃSKIEGO na profesora nadzwyczajnego i nadania dr. Władysławowi RYDZEWSKIEMU tytułu i prawa docenta
    Dział Urzędowy. Mianowanie przez Ministra Wyznań Religijnych, Oświaty i Kultury członków i zastępców członków Wydziału Oświaty i Wychowania w W. Brytanii
Rok1959
Numer2
Pobierz plik1959-04-24_nr2_II.pdf