Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 marca 1960 r. o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1960 r. o mianowaniu Kanclerza Kapituły orderu wojennego "Virtuti Militari"
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1960 r. o powołaniu członków Kapituły orderu wojennego "Virtuti Militari"
  Dział Urzędowy. Nadanie tytułu Ambasadora Rzeczypospolitej
  Dział Urzędowy. Mianowanie członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
  Dział Urzędowy. Ogłoszenie przez Główną Komisję Skarbu Narodowego R.P. regulaminu Głównej Komisji Skarbu Narodowego R.P
  Dział Urzędowy. Ogłoszenie przez Główną Komisję Skarbu Narodowego R.P. regulaminu odznaki Skarbu Narodowego R.P
  Dział Urzędowy. Ogłoszenie przez Komisję Skarbu Narodowego R.P. na W. Brytanię regulaminu Komisji Skarbu Narodowego na W. Brytanię
  Dział Nieurzędowy. Ogłoszenie o zmianie nazwiska
Rok1960
Numer1
Pobierz plik1960-05-25_nr1_II.pdf