Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1963 r.

Nr 1

Zawiera aktów: 13.
Spis aktów
PozycjaTytuł
1Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1963 r. o zmianie w dekrecie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 grudnia 1939 r. o powołaniu Rady Rzeczypospolitej Polskiej
2Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 stycznia 1963 r. o sposobie powoływania członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1962 r. o mianowaniu Kanclerza Kapituły Orderu wojennego "Virtuti Militari"
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1962 r. o zwolnieniu członków Kapituły Orderu wojennego "Virtuti Militari"
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1962 r. o powołaniu członków Kapituły Orderu wojennego "Virtuti Militari"
Część IIDział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 stycznia 1963 r. o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
Część IIDział Urzędowy. Zwolnienie Podsekretarza Stanu
Część IIDział Urzędowy. Odwołanie Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Ogłoszenie regulaminu Komitetu Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na m. Ipswich i okolice