Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1964 r. w sprawie uroczystych obchodów przypadających w 1964 r. rocznic o charakterze wojskowym
  Dział Urzędowy. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1964 r. w sprawie obywatelstwa
  Dział Urzędowy. Ogłoszenie regulaminu Komitetu Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na m. Leicester i okolice
  Dział Urzędowy. Mianowanie Ministra
  Dział Urzędowy. Mianowanie przewodniczącego i członków Wydziału Oświaty i Wychowania w W. Brytanii
  Dział Urzędowy. Ogłoszenie Głównego Komisarza Wyborczego z dnia 5 lutego 1964 r. o wyznaczeniu członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej
Rok1964
Numer1
Pobierz plik1964-03-10_nr1_II.pdf