Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1964 r. o mianowaniu Kanclerza Kapituły orderu wojennego "Virtuti Militari"
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1964 r. o zwolnieniu członków Kapituły Orderu Wojennego "Virtuti Militari"
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 marca 1964 r. o powołaniu członków Kapituły Orderu wojennego "Virtuti Militari"
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 kwietnia 1964 r. o otwarciu Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1964 r. o powołaniu Kapituły orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Sprostowanie omyłek pisarskich
Rok1964
Numer2
Pobierz plik1964-05-07_nr2_II.pdf