Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegatów Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Mianowanie przewodniczącego i członków Wydziału Oświaty i Wychowania w Wielkiej Brytanii
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 marca 1967 r. o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 kwietnia 1967 r. o powołaniu Kapituły orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Mianowanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
  Dział Urzędowy. Komunikat Głównej Komisji Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej o ustaleniu regulaminów i instrukcji
Rok1967
Numer2
Pobierz plik1967-05-19_nr2_II.pdf