Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 maja 1967 r. o powołaniu członka Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 maja 1967 r. o zamknięciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 sierpnia 1967 r. o powołaniu członka i zastępcy członka Kapituły orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Mianowanie członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat redakcji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
Rok1967
Numer3
Pobierz plik1967-08-08_nr3_II.pdf