Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 9 października 1967 r. o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Niemieckiej Republice Federalnej
  Dział Urzędowy. Odwołanie Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Bradford
  Dział Urzędowy. Ogłoszenie Głównego Komisarza Wyborczego o zmianach w składzie członków Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Ogłoszenie regulaminu Komitetu Skarbu Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej na Coventry i okoliczne miejscowości
  Dział Urzędowy. Sprostowanie omyłki pisarskiej
Rok1967
Numer5
Pobierz plik1967-11-27_nr5_II.pdf