Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 marca 1970 r. o powołaniu Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 marca 1970 r. o otwarciu sesji Rady Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Urzędowy. Zwolnienie Ministra
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski
  Dział Urzędowy. Mianowanie Delegata Rządu R.P. na okręg i miasto Coventry
  Dział Urzędowy. Sprostowanie omyłki pisarskiej
Rok1970
Numer1
Pobierz plik1970-04-14_nr1_II.pdf