Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 20 listopada 1982 o zwolnieniu ministra
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 listopada 1982 o mianowaniu ministra
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 grudnia 1982 w sprawie zastosowania prawa łaski
  Dział Urzędowy. Zwolnienie delegatów Rządu R.P
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegatów Rządu R.P.
  Dział Urzędowy. Mianowanie przewodniczącego i członków Wydziału Oświaty i Wychowania w W. Brytanii
  Dział Urzędowy. Oświadczenie Rządu R.P. w sprawie rozwiązania "Solidarności" przez reżym w kraju i zakazanie jej działalności
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o spotkaniu z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
Rok1982
Numer2
Pobierz plik1982-12-29_nr2_II.pdf