Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o podpisaniu w dniu 1 lutego 1985 r. przez przedstawicieli na emigracji Polski, Czechosłowacji, Węgier i Rumunii apelu potępiającego decyzje Konferencji w Jałcie w lutym 1945 r.
    Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o wysłaniu w dniu 1 lutego 1985 r. przez przedstawicieli na emigracji Polski i Czechosłowacji telegramów do Prezydenta U.S.A i Premiera W. Brytanii w sprawie obecnego ustosunkowania się do decyzji powziętych w Jałcie w lutym 1945 r.
    Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów na posiedzeniu Rady Narodowej w dniu 9 lutego 1985 w 40-tą rocznicę powzięcia uchwał w Jałcie w 1945 r.
    Dział Nieurzędowy. Uchwała Rady Narodowej R.P. w dniu 9 lutego 1985 r. w 40-tą rocznicę powzięcia uchwał w Jałcie w lutym 1945 r.
Rok1985
Numer2
Pobierz plik1985-02-11_nr2_II.pdf