Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 lipca 1985 r. o rozwiązaniu Oddziału Rady Narodowej RP na obszarze NRF
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 1985 r. o powołaniu Komisji Organizacyjnej celem przygotowania projektu nowego składu personalnego Oddziału Rady Narodowej RP w NRF
  Dział Urzędowy. Zwolnienie Ministra
  Dział Urzędowy. Mianowanie Ministra
  Dział Urzędowy. Zgon Ministra Informacji
  Dział Urzędowy. Zwolnienie Delegata Rządu na Nową Zelandię
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegata Rządu na Nową Zelandię
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegata Rządu w Reading, w Anglii
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej z pobytu Księdza Prymasa Józefa Kardynała Glempa
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej w obiedzie polsko-czechosłowackim
Rok1985
Numer3
Pobierz plik1985-07-27_nr3_II.pdf