Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Deklaracja polsko - czechosłowacka
  Dział Urzędowy. Mianowanie Ministra
  Dział Urzędowy. Mianowanie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Informacji
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lutego 1986 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego
  Dział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 12 stycznia o zwolnieniu Zastępcy Delegata Rządu R.P. na prowincję Alberta w Kanadzie
  Dział Urzędowy. Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 stycznia o powołaniu Zastępcy Delegata Rządu R.P. na prowincję Alberta w Kanadzie
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
  Dział Urzędowy. Komunikat Ministerstwa Emigracji
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o naradzie u Prezydenta R.P. z przedstawicielami stronnictw i ugrupowań politycznych w Radzie Narodowej
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o podpisaniu deklaracji polsko-czechosłowackiej
Rok1986
Numer1
Pobierz plik1986-03-19_nr1_II.pdf