Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zwolnienie Ministrów
  Dział Urzędowy. Zwolnienie Prezesa Rady Ministrów
  Dział Urzędowy. Powierzenie sprawowania obowiązków Prezesa Rady Ministrów
  Dział Urzędowy. Ustąpienie Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Urzędowy. Protokół złożenia przysięgi Prezydenta Rzeczypospolitej Kazimierza Sabbata
  Dział Urzędowy. Potwierdzenie na urzędzie Szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Ministra Spraw Wojskowych w sprawie nadania odznaki pamiątkowej "Krzyż Kampanii Wrześniowej 1939 r."
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu "Krzyża Zasługi"
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej z dnia 5 kwietnia 1986r. o posiedzeniu Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej z dnia 7 kwietnia 1986r. o ustąpieniu Prezesa Rady Ministrów, zwolnieniu członków Rządu i Podsekretarzy Stanu oraz powierzeniu pełnienia obowiązków Prezesa Rady Ministrów
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej z dnia 9 kwietnia 1986r. o ustąpieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Edwarda Raczyńskiego, zaprzysiężeniu i objęciu urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej przez pana Kazimierza Sabbata
Rok1986
Numer2
Pobierz plik1986-04-10_nr2_II.pdf