Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Powierzenie misji utworzenia Rządu
  Dział Urzędowy. Mianowanie Prezesa Rady Ministrów
  Dział Urzędowy. Mianowanie Ministrów
  Dział Urzędowy. Mianowanie Podsekretarzy Stanu
  Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1986 r. o powołaniu członków i zastępców członków Kapituły Orderu Odrodzenia Polski
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegatów Terenowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu "Krzyża Zasługi"
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o mianowaniu Rządu i Podsekretarzy Stanu
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej po zaprzysiężeniu nowego Rządu
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezesa Rady Ministrów po zaprzysiężeniu Rządu
Rok1986
Numer3
Pobierz plik1986-07-16_nr3_II.pdf