Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Zwolnienie Ministrów
  Dział Urzędowy. Mianowanie Podsekretarzy Stanu
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegata Rządu na Urugwaj
  Dział Urzędowy. Powołanie Zastępcy Delegata Rządu na Argentynę i Urugwaj
  Dział Urzędowy. Powołanie Zastępcy Delegata Rządu na Australię
  Dział Urzędowy. Powołanie Delegatów Terenowych w Republice Federalnej Niemiec
  Dział Urzędowy. Powołanie Członka Kapituły Orderu "Odrodzenie Polski"
  Dział Urzędowy. Wybór Kanclerza Kapituły Orderu „Odrodzenia Polski”
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
  Dział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Krzyża Zasługi
Rok1986
Numer4
Pobierz plik1986-11-11_nr4_II.pdf