Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
    Dział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień 11 listopada, 1987 r.
    Dział Nieurzędowy. Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z okazji nadchodzących Świat Bożego Narodzenia 1987 r.
    Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przymusowego obchodzenia w Kraju rocznicy rosyjskiej rewolucji październikowej
    Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu R.P. w rocznicę wojny w Afganistanie
    Dział Nieurzędowy. Rezolucja Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 grudnia 1987 r.
Rok1987
Numer4
Pobierz plik1987-12-21_nr4_II.pdf