Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1988 r.

Nr 3

Zawiera aktów: 16.
Spis aktów
PozycjaTytuł
4Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 19 marca 1988 r. o wykonaniu dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 stycznia 1988 r. o przyznaniu szeregowcom i podoficerom - weteranom wojny 1920 r. stopnia tytularnego porucznika
5Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 czerwca 1988 r. o mianowaniu Podsekretarza Stanu
6Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 czerwca 1988 r. o powołaniu Członka Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
7Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na Święto 3 maja 1988 r.
8Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 czerwca 1988 r. na sprowadzenie prochów "Ponurego" mjr. Jana Piwnika do wsi rodzinnej
9Uchwała Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1988 r. o powołaniu na stanowisko Delegata Rządu R.P. na Zachodnią Australię
10Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. o powołaniu na stanowisko Delegata Rządu R.P. na Tasmanię w Australii
11Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. o powołaniu na stanowisko Zastępcy Delegata Rządu na Stan Victoria w Australii
12Uchwała Rady Ministrów z dnia 14 marca 1988 r. o powołaniu Zastępcy Delegata Rządu R.P. na Stan Queensland w Australii
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu orderu "Odrodzenia Polski"
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
Część IIDział Nieurzędowy. Rezolucja Rady Narodowej R. P. z dnia 27 lutego 1988 roku w sprawie Kraju
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej i Rządu na Uchodźstwie z dnia 3 maja 1988 roku w sprawie strajków w Kraju
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 maja 1988 roku