Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1988 r.

Nr 4

Zawiera aktów: 15.
Spis aktów
PozycjaTytuł
13Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 sierpnia 1988 r. o powołaniu członka Rady Narodowej RP z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
14Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień 15 sierpnia 1988 r.
15Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1988 r. o rozwiązaniu Dlegatur Rządu RP w Holandii, Belgii, Szwajcarii i Danii
16Uchwała Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 1988 r. o powołaniu Delegatury Rządu RP na Kraje Beneluxu
17Uchwała Rady Ministrów o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988 r. Delegata Rządu RP w Holandii
18Uchwała Rady Ministrów o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988 r. Delegata Rządu RP w Belgii
19Uchwała Rady Ministrów o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988 r. Pełnomocnika Rządu RP w Szwajcarii
20Uchwała Rady Ministrów o zwolnieniu z dniem 31 lipca 1988 r. Delegata Rządu RP w Danii oraz o mianowaniu Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych w Danii
21Uchwała Rady Ministrów o powołaniu z dniem 1 sierpnia 1988 r. Delegata Rządu RP na Kraje Beneluxu
Część IIDział Nieurzędowy. Wezwanie Prezydenta Rzeczypospolitej "Październik miesiącem Skarbu Narodowego"
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej w rocznicę najazdu wojsk sowieckich w dniu 17 września 1939 r.
Część IIDział Nieurzędowy. Rezolucja Rady Narodowej R.P. w rocznicę napaści na Polskę przez Związek Sowiecki w dniu 17 września 1939 r.
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o zgonie Alojzego Mazewskiego Prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o wyjeździe Prezydenta Rzeczypospolitej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Australii
Część IIDział Nieurzędowy. Konferencja Delegatów Rządu RP na Uchodźstwie