Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1988 r.

Nr 5

Zawiera aktów: 14.
Spis aktów
PozycjaTytuł
22Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 czerwca 1988 r. o powołaniu członków Głównej Komisji Skarbu Narodowego
23Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 października 1988 r. o powołaniu członka Głównej Komisji Skarbu Narodowego
24Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 listopada 1988 r. o mianowaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Oświaty i Kultury
25Podpisanie Deklaracji Estońsko - Polskiej
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Orderu "Odrodzenia Polski"
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
Część IIDział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości 11 listopada 1988 roku
Część IIDział Nieurzędowy. Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu R. P. na dzień Święta Niepodległości 11 listopada 1988 roku
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu R. P. w sprawie łączności z Krajem
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o obchodzie 70-tej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i 10-lecia wyboru Papieża Jana Pawła II na Stolicę Apostolską
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o podróży Prezydenta Rzeczypospolitej do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Australii