Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1989 r. o wyborach na obszarach Skandynawii, Beneluxu oraz Szwajcarii, Austrii i Włoch

TytułZarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 stycznia 1989 r. o wyborach na obszarach Skandynawii, Beneluxu oraz Szwajcarii, Austrii i Włoch
Data ogłoszenia1989-01-17
Rok1989
Numer1
Pozycja4
Pobierz plik1989-01-17_nr1_0004.pdf