Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1989 r.

Nr 2

Zawiera aktów: 10.
Spis aktów
PozycjaTytuł
7Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 kwietnia 1989 r. o budżecie Rządu R. P. na Uchodźstwie na okres od 1-go stycznia 1989 r. do 31 grudnia 1989 r.
8Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 maja 1989 r. o powołaniu członka Rady Narodowej R. P. przedstawiciela Zrzeszenia Ewangelików Polaków w Wielkiej Brytanii
9Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 maja 1989 r. o zwołaniu Rady Narodowej R. P. na pierwsze posiedzenie w nowej kadencji
10Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 maja 1989 r. o powołaniu członków Rady Narodowej R. P. z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
11Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1989 r. o powołaniu członka Rady Narodowej R. P. z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
12Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1989 r. o powołaniu członka Rady Narodowej R. P. z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Część IIDział Urzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na rocznicę Konstytucji 3-go Maja
Część IIDział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej podczas składania Mu życzeń Imieninowych w dniu 4 marca 1989 roku
Część IIDział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na otwarciu Zjazdu Zjednoczenia Polskiego w Wielkiej Brytanii w dniu 1 kwietnia 1989 roku
Część IIDział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej podczas przyjęcia w dniu 3 maja 1989 roku