Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1989 r.

Nr 4

Zawiera aktów: 13.
Spis aktów
PozycjaTytuł
16Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1989 r. o powołaniu członków Oddziału Rady Narodowej R. P. w NRF z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
17Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1989 r. o powołaniu członków Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z obszaru Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
18Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1989 r. o powołaniu członków Oddziału Rady Narodowej R. P. w Kanadzie z tytułu powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej
19Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1989 r. o zwolnieniu członka Głównej Komisji Wyborczej do Rady Narodowej R. P.
20Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 8 czerwca 1989 r. o powołaniu członka Głównej Komisji Wyborczej do Rady Narodowej R. P.
21Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 czerwca 1989 r. o mianowaniu Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Emigracji
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Orderu Odrodzenia Polski
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Złotego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Srebrnego Krzyża Zasługi
Część IIDział Urzędowy. Komunikat o nadaniu Brązowego Krzyża Zasługi
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu - Emigracja Niepodległościowa wobec wyborów w PRL
Część IIDział Nieurzędowy. Rezolucja Rady Narodowej R. P. z dnia 10 czerwca 1989 roku w sprawie sytuacji w Kraju
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o audiencji Prezydenta Rzeczypospolitej u Ojca Świętego Jana Pawła II