Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Urzędowy. Nadanie Orderu Odrodzenia Polski
  Dział Urzędowy. Nadanie Krzyża Zasługi 3 maja 1989 r.
  Dział Urzędowy. Nadanie Krzyża Zasługi 11 listopada 1989 r.
  Dział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień 11 listopada 1989 roku
  Dział Nieurzędowy. 40-lecie Skarbu Narodowego
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o konsultacji Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie powołania nowego Prezesa Rady Ministrów
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na otwarcie w dniu 5 września 1989 roku III Zjazdu światowego Wolnych Polaków pod hasłem "Nadal w służbie Rzeczypospolitej Polskiej"
  Dział Nieurzędowy. Wypowiedź Prezydenta Rzeczypospolitej na otwarcie kadencji Oddziałów Rady Narodowej R.P. w U.S.A. i Kanadzie
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na Zjeździe Polskiej Macierzy Szkolnej
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na Zjeździe Polskich Kombatantów w W. Brytanii
  Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu w sprawie bankructwa systemu komunistycznego w ZSSR
  Dział Nieurzędowy. Rezolucja Rady Narodowej R.P. na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 1989 roku
Rok1989
Numer6
Pobierz plik1989-12-15_nr6_II.pdf