Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1990 r.

Nr 2

Zawiera aktów: 24.
Spis aktów
PozycjaTytuł
41Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie załącznika do statutu Rady Narodowej R.P.
42Dział Urzędowy. Odwołanie członka Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
43Dział Urzędowy. Mianowanie członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli
44Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie dzierżawionej nieruchomości pod No. 43 Eaton Place, Londyn SW 1
45Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o powołaniu Kapituły Orderu Odrodzenia Polski
46Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o zwolnieniu Członka Kapituły Orderu Odrodzenia Polski
47Dział Urzędowy. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o powołaniu Członka Kapituły Orderu Odrodzenia Polski
48Dział Urzędowy. Wybory Kanclerza, Sekretarza i Skarbnika Kapituły Orderu Odrodzenia Polski
49Dział Urzędowy. Mianowanie Ministra Spraw Emigracji
Część IIDział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej "Męczennikom Katynia w Hołdzie"
Część IIDział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego, Rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja
Część IIDział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień rocznicy Zwycięstwa 15 sierpnia 1920 roku i na Święto Żołnierza
Część IIDział Nieurzędowy. Październik - Skarb Narodowy
Część IIDział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na obchodzie 50-lecia powstania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu w sprawie uchwały Sejmu o powrocie nazwy Państwa "Rzeczypospolita Polska" i przywróceniu korony godłu Państwowemu, Orłu Białemu
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu w sprawie łączności z Krajem
Część IIDział Nieurzędowy. Stanowisko Rządu w sprawie zjednoczenie Niemiec
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania się ZSSR do mordu w Katyniu
Część IIDział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu w sprawie mordu 15 tysięcy polskich jeńców wojennych
Część IIDział Nieurzędowy. Stanowisko Rządu w sprawie polskich ziem wschodnich