Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej "Męczennikom Katynia w Hołdzie"
  Dział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego, Rocznicy Konstytucji Trzeciego Maja
  Dział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień rocznicy Zwycięstwa 15 sierpnia 1920 roku i na Święto Żołnierza
  Dział Nieurzędowy. Październik - Skarb Narodowy
  Dział Nieurzędowy. Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej na obchodzie 50-lecia powstania Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich
  Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu w sprawie uchwały Sejmu o powrocie nazwy Państwa "Rzeczypospolita Polska" i przywróceniu korony godłu Państwowemu, Orłu Białemu
  Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu w sprawie łączności z Krajem
  Dział Nieurzędowy. Stanowisko Rządu w sprawie zjednoczenie Niemiec
  Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyznania się ZSSR do mordu w Katyniu
  Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu w sprawie mordu 15 tysięcy polskich jeńców wojennych
  Dział Nieurzędowy. Stanowisko Rządu w sprawie polskich ziem wschodnich
  Dział Nieurzędowy. Zgon Ministra Emigracji Zbigniewa Scholtza: przemówienie Prezesa Rady Ministrów na nabożeństwie żałobnym w Londynie, przemówienie Ministra Stanisława Wiszniewskiego na pogrzebie
  Dział Nieurzędowy. Oświadczenie Rządu: Dziesięć lat "Solidarności"
  Dział Nieurzędowy. Rezolucja Rady Narodowej RP z dnia 24 marca 1990 r.
  Dział Nieurzędowy. Rezolucja Rady Narodowej RP z dnia 28 marca 1990 r.
Rok1990
Numer2
Pobierz plik1990-11-01_nr2_II.pdf