Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

Dziennik Ustaw 1990 r.

Nr 5

Zawiera aktów: 20.
Spis aktów
PozycjaTytuł
55Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej o zakończeniu działalności i rozwiązaniu Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie
56Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zakończenia działalności i rozwiązania Skarbu Narodowego
57Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o rozwiązaniu Kapituły Orderu "Odrodzenia Polski"
58Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o powołaniu Komisji Likwidacyjnej Rządu Rzeczypospolitej
59Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o powołaniu Komisji Likwidacyjnej Skarbu Narodowego
60Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie przekazania majątku Skarbu Narodowego przez Komisję Likwidacyjną Skarbu Narodowego Komisji Likwidacyjnej Rządu Rzeczypospolitej na Uchodźstwie
61Protokół przekazania przez Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego insygniów prezydenckich nowo wybranemu Prezydentowi Rzeczypospolitej Lechowi Wałęsie na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 24 grudnia 1990 roku oraz Przemówienia: Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Andrzeja Stelmachowskiego, Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, nowoobranego Prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Wałęsy
62Odwołanie Prezesa Rady Ministrów
63Zwolnienie Ministrów
64Zwolnienie Szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej
65Zwolnienie Podsekretarza Stanu
Część IIDział Nieurzędowy. Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej za służbę prof. dr. Edwardowi Szczepanikowi przy odwołaniu z zajmowanego Urzędu Prezesa Rady Ministrów
Część IIDział Nieurzędowy. Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej min. Bohdanowi Wendorffowi przy zwolnieniu za służby z zajmowanego urzędu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Część IIDział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego wydano w Londynie, dnia 21 grudnia 1990 roku
Część IIDział Nieurzędowy. Zaproszenie do Warszawy Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego dla przekazania insygniów i urzędu prezydenckiego na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku oraz program przewidzianych uroczystości przekazania
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o przewiezieniu z Londynu insygniów prezydenckich na Zamek Królewski w Warszawie
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o przejeździe Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i otoczenia z Londynu do Kraju oraz spotkaniu na lotnisku wojskowym w Warszawie
Część IIDział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o przebiegu spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, uroczystości przekazania insygniów prezydenckich oraz Mszy Św. w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana w Warszawie
Część IIDział Nieurzędowy. "Opłatek" w Domu Polonii w Warszawie zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" dla spotkania z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim oraz otoczeniem przybyłym do Warszawy na uroczystość przekazania insygniów prezydenckich
Część IIDział Nieurzędowy. Uzupełniające Informacje do Części II