Wydawany w latach 1939-1990

Na niniejszej stronie internetowej udostępniono: Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawany przez władze RP na Uchodźstwie w latach 1939‑1990 oraz dwa numery Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej wydawanego w powstańczej Warszawie w 1944 r.

Agresja hitlerowskich Niemiec na Polskę w 1939 r. wymusiła konieczność ogłaszania Dziennika Ustaw RP poza granicami kraju. Ostatni numer Dziennika Ustaw RP w walczącej z najeźdźcą Polsce ukazał się 5 września 1939 r. Od 31 października 1939 r. Dziennik Ustaw RP był wydawany początkowo w Paryżu, a później – przez cały okres działalności władz emigracyjnych – w Angers i Londynie. Ostatni numer ukazał się 22 grudnia 1990 r., czyli w dniu przekazania insygniów władzy przez Prezydenta RP na Uchodźstwie pierwszemu Prezydentowi RP wybranemu w wolnych wyborach.

Ocena obowiązywania przepisów zawartych w aktach prawnych wydanych przez władze RP na Uchodźstwie należy do właściwych podmiotów stosujących prawo.

AKT PRAWNY

Część II

Zawartość dziennika
  Dział Nieurzędowy. Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej za służbę prof. dr. Edwardowi Szczepanikowi przy odwołaniu z zajmowanego Urzędu Prezesa Rady Ministrów
  Dział Nieurzędowy. Podziękowanie Prezydenta Rzeczypospolitej min. Bohdanowi Wendorffowi przy zwolnieniu za służby z zajmowanego urzędu Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
  Dział Nieurzędowy. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego wydano w Londynie, dnia 21 grudnia 1990 roku
  Dział Nieurzędowy. Zaproszenie do Warszawy Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego dla przekazania insygniów i urzędu prezydenckiego na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 22 grudnia 1990 roku oraz program przewidzianych uroczystości przekazania
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o przewiezieniu z Londynu insygniów prezydenckich na Zamek Królewski w Warszawie
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o przejeździe Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i otoczenia z Londynu do Kraju oraz spotkaniu na lotnisku wojskowym w Warszawie
  Dział Nieurzędowy. Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej o przebiegu spotkania Prezydenta Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego na Zamku Królewskim w Warszawie, uroczystości przekazania insygniów prezydenckich oraz Mszy Św. w Bazylice Archikatedralnej Św. Jana w Warszawie
  Dział Nieurzędowy. "Opłatek" w Domu Polonii w Warszawie zorganizowany przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" dla spotkania z Prezydentem Ryszardem Kaczorowskim oraz otoczeniem przybyłym do Warszawy na uroczystość przekazania insygniów prezydenckich
  Dział Nieurzędowy. Uzupełniające Informacje do Części II
Rok1990
Numer5
Pobierz plik1990-12-22_nr5_II.pdf