Wydawany w latach 1939-1990

Kontakt

Telefony kontaktowe:

Kancelaria ogólna:

tel. +48 22 695-91-22
tel. +48 22 695-91-92
e-mail: kancelaria@rcl.gov.pl

Departament Prawa Administracyjnego:

tel: +48 22 695-92-23
fax: +48 22 695-91-97

Departament Prawa Gospodarczego:

tel: +48 22 695-92-10
fax: +48 22 695-91-98

Departament Prawa Pracy, Rodziny i Infrastruktury:

tel: +48 22 695-92-38
fax: +48 22 695-91-95

Departament Prawny i Postępowań przed Trybunałem Konstytucyjnym:

tel: +48 22 695-92-53
fax: +48 22 695-91-94

Departament Dzienników Urzędowych i Tekstów Jednolitych:

tel: +48 22 695-92-35
fax: +48 22 695-91-96